Papua-Nowa Gwinea. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Papua-Nowa Gwinea. Gospodarka.
Kraj rolniczo-surowcowy; bardzo niski poziom wykształcenia społeczeństwa; słabo rozwinięta infrastruktura; brak wykwalifikowanej siły roboczej i kapitału; programy gospodarcze finansowane z pomocy zagranicznej (głównie Australia — ok. 240 mln dolarów USA rocznie), dotyczą rozwoju górnictwa, leśnictwa i hydroenergetyki. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 2 tys. dolarów USA (2007); struktura wytwarzania PKB: rolnictwo 34%, przemysł 37,3%, usługi 28,7%.
Przemysł. Eksploatacja złota ze złoża Ok Tedi w górach Star (70 t, 2003), srebra (73 t), rud miedzi; od 1992 wydobywa się niewielkie ilości ropy naft. i gazu ziemnego — w budowie gazociąg do stanu Queensland (Australia); przemysł olejarski, cukr., mięsny (gł. świat. producent dziczyzny — 330 tys. t, 2005), drzewny, odzież., papiern.; produkcja energii elektr. 1,6 mld kW·h (2003) — 2/3 w elektrowniach wodnych, 1/3 w cieplnych; w Lae utworzono strefę dla zagr. inwestycji.
Rolnictwo. Prymitywna uprawa (kopieniactwo) roślin bulwiastych (taro, jams, bataty, maniok); plantacje kawowca, palmy kokosowej i olejowej, kakaowca, trzciny cukrowej, ponadto kauczukowca, herbaty, złocienia dalmatyńskiego; 1990 do uprawy został wprowadzony ryż; hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu; połów ryb (gł. tuńczyka) i krewetek, w dużej części przez armatorów zagr. korzystających z licencji połowowych; pozyskiwanie drewna, myślistwo.
Transport i łączność. Transport lotn.: ponad 580 lotnisk i pasów startowych; międzynarodowy port lotniczy — Port Moresby; żegluga kabotażowa; gł. port mor. — Lae; dł. dróg kołowych 19,6 tys. km, z tego o utwardzonej nawierzchni — 686 km; rozwinięta radiokomunikacja; sieć telefoniczna rzadka; 62 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2002); w użytkowaniu 26 tys. telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,1 mld dol. USA (2005), importu 1,7 mld dol. USA; eksport złota, ropy naft., rud miedzi i jej koncentratów oraz kawy, kakao, kopry, oleju, drewna; import żywności i żywych zwierząt, maszyn oraz sprzętu transportowego, paliw, wyrobów przem.; gł. partnerzy handl.: Australia, Singapur, Japonia, Chiny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia