Pakosław Stary
 
Encyklopedia PWN
Pakosław Stary, ur. ok. 1170, zm. prawdopodobnie 14 IV 1245,
możnowładca małopol.; od ok. 1210 w różnych okresach wojewoda i kasztelan krak., wojewoda i kasztelan sandomierski oraz kasztelan wiślicki;
odgrywał czołową rolę w Małopolsce, współdecydował o obsadzie tronu krakowskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia