Pac Krzysztof Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
1660 podpisał pokój oliwski; inspirator rozejmu z Rosją w Andruszowie (1667) i przymierza polsko-rosyjskiego przeciw Turcji; popierał plany elekcji vivente rege i program naprawy Rzeczypospolitej; po śmierci Ludwiki Marii zmienił orientację, dążył do abdykacji Jana II Kazimierza; w czasie elekcji 1669 w stronnictwie austriackim, potem zwolennik Michała Korybuta Wiśniowieckiego; podczas następnej elekcji przywódca partii austriackiej na Litwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia