PNB
 
Encyklopedia PWN
PNB, produkt narodowy brutto,
ekon. PKB skorygowany o saldo dochodów obywateli danego kraju z tytułu własności i pracy za granicą oraz dochodów obcokrajowców posiadających własność i pracujących w danym kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia