Open Theatre
 
Encyklopedia PWN
Open Theatre
[ə̣upən ŧı̣ətər],
awangardowy teatr (bez stałej siedziby) w Nowym Jorku, działający 1963–73 jako laboratorium poszukujące nowego stylu aktorstwa i reżyserii;
zał. przez J. Chaikina wraz z grupą znajomych ludzi teatru. Realizował program badawczy w zakresie: 1) metody pracy zbiorowej nad inscenizacją, np. system współtworzenia spektaklu przez aktorów i pisarza, którego utwór wystawiano; w procesie tym zadaniem pisarza było m.in. nadawanie kształtu lit. improwizacjom i transformacjom aktorów; 2) poszukiwań nowej techniki aktorskiej — aktorstwo zrywające z dotychczasowymi konwencjami, np. metodą realist. aktorstwa psychol. L. Strasberga, wyzwalające osobowość aktora, przed którym stawiano wymogi wysokiej sprawności techn. — pełnej kontroli nad ciałem i głosem, bogatej ekspresji, by jego ruch i wydawane przez niego dźwięki były „czyste” — wolne od jakichkolwiek odniesień realist. i tworzyły abstrakcyjne obrazy słuchowo-wzrokowe o dużej nośności emocjonalnej. Zespół zdobył uznanie w Stanach Zjedn. i wielu krajach Europy dzięki licznym tournées.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia