„Odra”
 
Encyklopedia PWN
„Odra”,
miesięcznik społ.-kulturalny,
wyd. we Wrocławiu od 1961; powstał z przekształcenia tyg. „Odra” wyd. 1958–61; w początkowym okresie w piśmie dominowała tematyka regionalna dotycząca Ziem Zachodnich i Północnych, od lat 70. czasopismo o znaczeniu i zasięgu ogólnokrajowym, zamieszcza utwory prozatorskie i poezję (wśród autorów m.in. T. Różewicz, W. Szymborska), przekłady z literatur obcych, publicystykę hist., eseistykę, felietony (teatr., film., muz.), recenzje, dodatki lit. i fot., dużo uwagi poświęca problematyce niem.; od 1961 przyznaje doroczną nagrodę lit.; redaktorzy nacz.: T. Lutogniewski (1961–68), K. Krzyżagórski (1968–72), Z. Kubikowski (1972–77), W. Kotowicz (1977–82), I. Rutkiewicz (1982–90), M. Orski (od 1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia