OCR
 
Encyklopedia PWN
OCR Wymowa, ang. Optical Character Recognition Wymowa, optyczne rozpoznawanie znaków,
jedna z metod identyfikacji i zamiany graficznego obrazu znaków (liter, cyfr i in.), drukowanych lub zapisanych ręcznie, na ich cyfrową reprezentację (np. kod ASCII), przeprowadzana za pomocą opt. czytników lub skanerów oraz specjalnych programów komputerowych (OCR);
przy druku dobrej jakości można osiągnąć praktycznie bezbłędne rozpoznawanie; w przypadku pisma ręcznego liczba rozpoznanych znaków zależy od skomplikowania tekstu (jest większa, gdy tekst zawiera np. same cyfry) i staranności pisma; aby usprawnić rozpoznawanie, stosuje się słowniki (np. imion, nazwisk, nazw ulic), a także specjalnie zaprojektowane formularze (np. zeznań podatkowych) z nadrukowanymi znacznikami i rubrykami (usuwanymi podczas skanowania), umożliwiającymi dokładne określenie pozycji tekstu na stronie. Stosuje się też specjalnie zaprojektowane, znormalizowane kroje pisma (np. OCR-A i OCR-B), których używa się do wpisywania danych na dokumentach, np. numerów czeków i danych personalnych na standardowych drukach bankowych, w dowodach osobistych i paszportach, co zmniejsza liczbę błędów podczas późniejszego automatycznego rozpoznawania tych danych przez odpowiednie czytniki. Programy do OCR zwykle mają możliwość uczenia się, tzn. operator może określić, jaka litera odpowiada napisanemu znakowi, co zwiększa szansę prawidłowego rozpoznania takiego lub podobnego znaku w przyszłości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia