Niezabitowski Jan
 
Encyklopedia PWN
Niezabitowski Jan, ur. 1744, zm. 18 IV 1804, Skórzec k. Siedlec,
malarz, marianin;
1776–93 przebywał w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii oraz wykształcił się jako malarz; po powrocie do Polski czynny jako malarz na terenie Podlasia; pozostawił obrazy rel. w kościołach: w Skórcu (m.in. Chrzest św. Otylii), Kosowie Lackim, Krześlinie k. Siedlec, Seroczynie, Niwiskach, Św. Stanisława w Siedlcach (Św. Cecylia), farze w Węgrowie; wykonał dekorację ścienną kościoła w Goźlinie (Mariańskim Porzeczu); twórczość N. to połączenie barok. tradycji ikonograficznej ze sposobem obrazowania właściwym dla schyłku XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia