Niemiecki Górnośląski Związek Ludowy dla Obrony Praw Mniejszości
 
Encyklopedia PWN
Niemiecki Górnośląski Związek Ludowy dla Obrony Praw Mniejszości, niem. Deutschoberschlesischer Volksbund für Polnisch Schlesien zur Wahrung der Minderheitsrechte, zw. Volksbundem,
federacja partii i organizacji społ. mniejszości niem. zał. 1921 w Katowicach;
struktura federacyjna — skupiał ugrupowania polit., stowarzyszenia kult.-oświat., społ. i charytatywne; związany politycznie i ekonomicznie z Berlinem; program nacjonalistyczny, od 1933 hitl.; ok. 35 tys. czł. (1935–36); 1939 odegrał znaczną rolę w działalności dywersyjnej; X 1939 rozwiązany, przywódcy w aparacie NSDAP i niem. administracji okupacyjnej na Śląsku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia