Niemiecka Wspólnota Pracy „Pojednanie i Przyszłość”
 
Encyklopedia PWN
Niemiecka Wspólnota Pracy „Pojednanie i Przyszłość”, Deutsche Arbeitsgemeinschaft „Versöhnung und Zukunft”,
organizacja niem. mniejszości w Polsce, utworzona XI 1990 w Katowicach, w celu stworzenia więzi między Polakami a Niemcami, jako obywatelami Europy
ludność niem. w Polsce (mając zagwarantowane prawa) powinna odegrać rolę pomostu między tymi narodami; występuje przeciwko prowadzeniu polityki nacjonalistycznej na Śląsku, a także kierowaniu pomocy ekon. tylko dla mniejszości niem.; Wspólnota zamierza aktywnie włączyć się do procesu ratowania Górnego Śląska przed degradacją ekol., zdrowotną, gosp. i kult.-oświat. w interesie wszystkich narodowości; ponadto reaktywować niem. gimnazjum w Chorzowie, utworzyć modelową pol.-niem. szkołę podstawową, zorganizować naukę języka niem. w wybranych szkołach, opiekę nad niem. pomnikami kultury, opiekę socjalno-charytatywną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia