Naumienko Teodor
 
Encyklopedia PWN
Naumienko Teodor, ur. 11 II 1903, Warszawa, zm. 12 I 1987, tamże,
kartograf, generał;
1929–39 w Wojskowym Instytucie Geograficznym; 1944 szef Oddziału Topograf. Sztabu Gł. WP; 1945 organizator i do 1948 dyr. reaktywowanego Wojsk. Inst. Geogr.; 1948–55 więziony, 1956 zrehabilitowany; do 1968 szef Zarządu Topograf. Sztabu Generalnego WP; organizator prac nad nowym zdjęciem topograf. Polski po II wojnie świat.; 1958 inicjator, współautor koncepcji i przewodniczący komitetu redakcyjnego Atlasu Świata Służby Topograficznej WP (1962–68).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia