NTO
 
Encyklopedia PWN
NTO, 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on,
silny materiał wybuchowy;
biały, krystaliczny związek organiczny, gęstość 1,93 g/cm3, dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie i w rozpuszczalnikach org., temp. rozkładu 240°C; wyjątkowo mało wrażliwy na bodźce mech. i termiczne (mniej niż trotyl); prędkość detonacji przekracza 8000 m/s; proponowany do zastosowania w amunicji mało wrażliwej jako gł. składnik, obok oktogenu i trotylu; otrzymany i zbadany po raz pierwszy w USA w latach 70. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia