NAVTEX
 
Encyklopedia PWN
NAVTEX,
mor., radiowa służba ostrzegawcza;
zapewnia skoordynowane nadawanie i automatyczny odbiór informacji ważnych dla bezpieczeństwa żeglugi (posługuje się dalekopisem); międzynar. system NAVTEX obejmuje cały świat; wszystkie nadajniki pracują na częst. 518 kHz; aby uniknąć zakłóceń, czas i moc emisji są zsynchronizowane; komunikaty w języku ang. są odbierane w formie wydruków; krajowe służby NAVTEX muszą używać innych częst. i mogą posługiwać się dowolnymi językami; NAVTEX nadaje ostrzeżenia o niebezpieczeństwach nawigacyjnych oraz ostrzeżenia sztormowe, informuje o pogodzie, zalodzeniu, akcjach ratowniczych, pracy służb pilotowych i radiowych, jak również o działaniu radiowych systemów nawigacyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia