Mozyrz
 
Encyklopedia PWN
Mozyrz, białorus. Mazyr, Mazyr', ros. Mozyr, Mozyr',
m. na Białorusi, w obwodzie homelskim, nad Prypecią.
jeden z najstarszych grodów ruskich; wzmiankowany w XII w.; należał do księstwa włodzimierskiego; od XIII w. w granicach W. Księstwa Litew., warownia (nadawany wraz z przyległymi terenami jako dzielnica członkom rodziny panującej); 1227 miejsce klęski wojsk litew. w bitwie z Tatarami; w XV w. własność M. Glińskiego; w XVI i XVII w. obiekt walk litew.-ros. (1525 i 1654 zdobyty i zniszczony przez wojska moskiewskie); od 1569 siedziba powiatu, miejsce sejmików; od 1795 miasto; 1711 w Kimbarówce (ob. w M.) fundacja klasztoru Cystersów (od 1864 cerkiew); 1744 zał. klasztor Cysterek; od 1793 w zaborze ros.; w XIX w. siedziba powiatu; 1919–91 w Białorus. SRR; III 1920 walki pol.-sowieckie. Rafineria ropy naftowej, zaopatrywana w ropę rurociągiem Przyjaźń; przemysł chem., maszyn., drzewny; wyższa szkoła pedag.; muzeum; zachowane kościoły (XVIII w.) Bernardynów i Cystersów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia