Międzynarodowy Komitet Miar
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Komitet Miar, fr. Comité International des Poids et Mesures (CIPM),
komitet powoływany przez Generalną Konferencję Miar (GKM), składający się z 18 wybitnych metrologów z państw uczestniczących w Konwencji Metrycznej;
zajmuje się przygotowaniem projektów uchwał GKM, sprawuje nadzór nad ich wykonaniem i nad pracami Międzynar. Biura Miar.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia