Plebański Tomasz
 
Encyklopedia PWN
Plebański Tomasz, ur. 11 IX 1930, Warszawa, zm. 20 VIII 1994, tamże,
fizykochemik i metrolog;
1961–77 organizator i kier. Zakładu Fizykochemii Gł. Urzędu Miar, od 1972 profesor w Pol. Kom. Normalizacji i Miar; 1978–91 organizator i dyr. Centralnego Ośr. Badawczo-Rozwojowego Wzorców Materiałów; od 1983 czł. Międzynar. Kom. Miar w Sèvres; 1986–92 przewodniczący Kom. Metrologii i Aparatury Nauk. PAN; ekspert ONZ do spraw metrologii; twórca metrologii fizykochemicznej w Polsce; inicjator krajowych systemów wzorców materiałów i fiz. danych odniesienia; liczne publikacje z dziedziny chemii fiz. i metrologii; Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20°C (1967, z B. Ogonowską).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia