Międzynarodówka Liberalna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodówka Liberalna, ang. Liberal International (LI),
międzynar. organizacja partii liberalnych, utworzona 1947 w Oksfordzie.
Opowiada się za koncepcją społeczeństwa opartą na zasadach wolnej konkurencji, swobód indywidualnych, humanizmu; należy do niej 70 partii i grup (1994), m.in.: niem. Wolna Partia Demokr., bryt. Partia Liberalnych Demokratów, Wł. Partia Liberalna, Partia Wolności Austrii, brazylijska Partia Frontu Liberalnego, nikaraguańska Niezależna Partia Liberalna; władze Międzynarodówki tworzą: Kongres (odbywa się raz w roku), Rada, Kom. Wykonawczy, Sekretariat (w Londynie); organ prasowy: mies. „Liberal International Newsletter”; z Międzynarodówką Liberalną współdziałają organizacje regionalne: Federacja Liberalnych, Demokr. i Reformatorskich Partii Wspólnoty Eur. (Federation of Liberal, Democratic and Reform Parties, ELDR), Federacja Partii Liberalnych i Centrystowskich Ameryki Środkowej i Karaibów (Federación de Partidos Liberales y Centristas de Centro America y del Caraibe, FELICA) oraz Międzynar. Federacja Młodzieży Liberalnej i Radykalnej (IFLRY).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia