Międzynarodowa Unia Demokratów
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Demokratów, ang. International Democrat Union (IDU),
organizacja zał. 1983 w Londynie; zrzesza partie polit. będące członkami organizacji regionalnych: Eur. Unii Demokr. (EDU) i Unii Demokratów Pacyfiku (PDU);
od 1986 w jej składzie Karaibska Unia Demokratów (CDU); w Deklaracji Zasad opowiada się za: własnością prywatną i demokracją polit. stanowiącymi podstawę wolności indywidualnej, rodziną jako podstawą społeczeństwa oraz koncepcją równości szans (nieograniczanie przedsiębiorczości jednostek); należy do niej ok. 30 partii polit., m.in. bryt. Partia Konserwatywna, niem. Unia Chrześc.-Demokr. (CDU), fr. Unia na rzecz Ruchu Lud. (UMP), amer. Partia Republik., jap. Partia Liberalno-Demokr., Austr. Partia Lud., Partia Liberalna Australii, Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady; władze Unii tworzą: Konferencja Przywódców Partii, Kom. Wykonawczy, Sekretariat (w Londynie); przewodniczący A. Mock, sekr. generalny G. Wynn; organ prasowy: „Democracy International”; organizacje stowarzyszone m.in.: Młodzież. Wspólnota Demokr. (DEMYC), Eur. Unia Kobiet (EUW).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia