Międzynarodowa Rada Filozofii i Humanistyki
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Rada Filozofii i Humanistyki, ang. International Council for Philosophy and Humanistic Studies,
organizacja naukowa,
zał. 1949, z siedzibą w Paryżu; działa pod auspicjami UNESCO; jej celem jest międzynar. współpraca w zakresie nauk filoz. i humanist., popieranie badań porównawczych, rozszerzanie wymiany informacji nauk. i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych; w skład Rady wchodzi 13 międzynar. organizacji, m.in.: Międzynar. Unia Akademicka, Międzynar. Kom. Nauk Hist., Międzynar. Kom. Historii Sztuki, Międzynar. Federacja Tow. Języków Nowożytnych i Literatury, Międzynar. Federacja Tow. Nauk Klas., Międzynar. Federacja Tow. Filoz.; są w niej reprezentowane towarzystwa naukowe ogólne i humanist. ze 145 państw; gł. publikacje: „Diogenes” (kwartalnik) i „Bulletin of Information” (rocznik).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia