Międzynarodowa Federacja Filatelistyki
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Filatelistyki, fr. Fédération Internationale de Philatélie (FIP),
organizacja zał. 1926 w Paryżu;
zrzesza organizacje krajowe i na zasadzie afiliacji związki międzynar.; jej celem jest organizowanie i popieranie rozwoju filatelistyki na arenie międzynar., inicjowanie badań i ochrony przed fałszerstwami, a także organizowanie świat. wystaw filatelistycznych; najwyższą władzą FIP jest odbywający się corocznie kongres, organem wykonawczym — zarząd z prezesem na czele; bieżącą pracę prowadzą sekretariat i stałe komisje; Polska należy do FIP od 1927, a od 1955 jest reprezentowana przez Pol. Związek Filatelistów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia