Międzynarodowa Federacja Automatyki
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Automatyki, ang. International Federation of Automatic Control (IFAC),
organizacja nauk.-techn., zał. 1957, z siedzibą w Laxenburgu k. Wiednia;
zrzesza organizacje nauk. i techn. krajów członkowskich; gł. kierunki działalności dotyczą teorii i zastosowań automatyki, szkolenia specjalistów, terminologii i bibliografii automatyki; aktualne problemy automatyki są referowane na organizowanych co 3 lata międzynar. kongresach IFAC; do IFAC należy ponad 50 krajów; Polskę (jednego z członków założycieli) reprezentuje Pol. Stow. Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia