Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ang. International Atomic Energy Agency Wymowa(IAEA Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utw. 1957;
jej celem jest prowadzenie i rozwijanie badań nad praktycznym zastosowaniem energii jądr., rozwojem wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii atomowej, zwłaszcza elektrowni jądr., ułatwianie wymiany informacji nauk. i techn. oraz prowadzenie szkoleń specjalistów w tym zakresie, opracowanie metod i standardów bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących energię jądr. oraz standardów bezpieczeństwa pracy personelu zatrudnionego przy tych urządzeniach; prowadzi inspekcję wykorzystywania materiałów radioaktywnych oraz warunków pracy urządzeń, przygotowuje też umowy międzynar. dotyczące współpracy państw w razie wycieku radioaktywnego; siedziba w Wiedniu; czł.: 171 państw (2019), w tym Polska; 2005 Pokojowa Nagroda Nobla (wspólnie z dyr. generalnym IAEA, M. El-Baradei).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia