Michałowicz Jan
 
Encyklopedia PWN
Michałowicz Jan z Urzędowa, data ur. nieznana, zm. ok. 1583, Łowicz(?),
rzeźbiarz, architekt, budowniczy;
uczył się w Krakowie, być może u G.M. Padovana lub J. Ciniego; najwybitniejszy pol. rzeźbiarz epoki renesansu; twórca kaplic i pomników nagrobnych (widoczne wpływy sztuki wł.), w których zachowując właściwy pol. środowisku rzeźbiarskiemu schemat nagrobka przyściennego (z leżącą w uśpieniu postacią zmarłego), stworzył jego efektowne warianty, traktując dekoracyjnie wszystkie człony arch.; w jego sztuce zaznaczył się też wpływ manierystycznych motywów dekoracyjnych pochodzenia niderlandzkiego (m.in. nagrobki biskupów: w poznańskiej katedrze B. Izdbieńskiego 1557–60, katedrze wawelskiej A. Zebrzydowskiego 1562–63 i F. Padniewskiego 1572–75 oraz w kolegiacie (ob. katedrze) łowickiej J. Uchańskiego 1580–83).
Bibliografia
K. MIKOCKA-RACHUBOWA Jan Michałowicz w: Słownik artystów polskich, t. 5, Warszawa 1993.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Michałowicz z Urzędowa Jan, nagrobek biskupa B. Izdbieńskiego, 1557-60 — katedra w Poznaniu fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Michałowicz z Urzędowa Jan, nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego w katedrze na Wawelufot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia