Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych przy Mazowieckim Towarzystwie Kultury
 
Encyklopedia PWN
Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych przy Mazowieckim Towarzystwie Kultury,
naukozn. ośrodek badań naukowych, zał. 1967, z siedzibą w Warszawie;
zadania statutowe: prowadzenie badań nauk. nad regionem Mazowsza i Podlasia, gł. w zakresie nauk humanist. (historia, językoznawstwo, etnografia); pracuje w 8 komisjach problemowych, działających na zasadach towarzystwa nauk.; liczy 70 czł.; wydaje „Zeszyty regionalne” (wspólnie z Mazowieckim Tow. Kultury) oraz «Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia