Martwa Wisła
 
Encyklopedia PWN
Martwa Wisła, Gdańska Wisła,
dolny bieg dawnej Leniwki;
dł. 27 km, pow. dorzecza 1736 km2; rozpoczyna się w Przegalinie, gdzie jest oddzielona śluzą od Przekopu Wisły; uchodzi do Zatoki Gdańskiej 2 korytami: Wisłą Śmiałą, oddzielającą się w Górkach Wschodnich, i korytem Martwej Wisły, uchodzącej w centrum Gdańska; Martwa Wisła jest obecnie kanałem żeglugowym, a odcinek od śluzy w Płoni Małej — kanałem portowym Gdańska; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 3,7 m; główny dopływ — Motława (lewy) z Radunią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia