Marka Ewangelia
 
Encyklopedia PWN
Marka Ewangelia, Ewangelia według św. Marka,
w Nowym Testamencie druga z Ewangelii kanonicznych;
pierwsza jej część zaczyna się od opisu chrztu Jezusa, następnie przedstawia jego czyny (cuda Jezusa), mniej uwagi niż inne Ewangelie poświęcając naukom Jezusa; druga część dotyczy ostatniego pobytu Jezusa w Jerozolimie, Męki i znalezienia pustego grobu (w dodanym później fragmencie końcowym są też opisane chrystofanie); E.M. głosi przesłanie, że Jezus był Mesjaszem, Synem Bożym; materiał i układ E.M. zostały wykorzystane w Ewangelii MateuszaEwangelii Łukasza, jest to więc najstarsza z Ewangelii; za autora E.M. uchodzi Marek Ewangelista, który opierał się przy jej pisaniu m.in. na katechezie Piotra; E.M. powstała zapewne przed upadkiem Jerozolimy 60–70 r. n.e.; wg tradycji staroż. została napisana w Rzymie, gł. dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia