Mandelbrot Benoît B.
 
Encyklopedia PWN
Mandelbrot
[mãdelbrọ]
Benoît B., ur. 20 XI 1924, Warszawa, zm. 14 X 2010, Cambridge,
matematyk francuski;
od 1936 we Francji; 1949–57 pracował w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, od 1958 prowadził badania w laboratoriach firmy IBM w Nowym Jorku; od 1987 profesor Uniw. Yale w New Haven; od 1987 czł. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; pracą How Long is the Coast of Britain? Selfsimilarity and Fractal Dimension (1967) zainicjował teorię fraktali; również prace z teorii informacji i lingwistyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia