Malawi. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Malawi. Gospodarka.
Jeden z najbiedniejszych krajów świata, produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 800 dolarów USA (2007). Uboga baza surowcowa, słabo rozwinięta infrastruktura, mały rynek wewnętrzny to podstawowe problemy gospodarcze Malawi; trudną sytuację gospodarczo dodatkowo pogarszają klęski żywiołowe, występujące co kilka lat; Malawi, położone w regionie aktywnym sejsmicznie, jest nawiedzane przez trzęsienia ziemi (ostatnie katastrofalne 1989 połączone z opadami i powodziami), katastrofalne susze. Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, wytwarza 37,8% produktu krajowego brutto (2007) i zatrudnia ok. 90% ludności zawodowo czynnej.
Przemysł. Wydobywa się wapienie, od 1985 węgiel kam. (na północy) oraz kamienie półszlachetne; złoża boksytów, apatytów, piasków szklarskich, rud uranu i niobu. Produkcja energii elektrycznej (1,3 mld kW·h), gł. w elektrowniach wodnych (na wodospadach Tedzani i Nkula w południowej części Malawi); w gospodarstwach prywatnych podstawowym surowcem energ. jest drewno; przemysł przetwórczy obejmuje niewielkie zakłady przetwórstwa płodów rolnych (cukrownie, przetwórnie tytoniu); ponadto w Blantyre cementownia, zakłady metal., odzież., tartaki.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują ok. 18% pow. kraju (na południu gleby urodzajne), a łąki i pastwiska 20%; gł. uprawy żywieniowe: maniok, kukurydza, ziemniaki, proso, sorgo, banany plantany, orzeszki ziemne; w dużych gospodarstwach państw. produkuje się na eksport tytoń, herbatę, trzcinę cukrową; gospodarstwa prywatne eksportują także bawełnę i słoneczniki; chów zwierząt (bydło, kozy) ma stosunkowo małe znaczenie (występowanie muchy tse-tse); duże znaczenie rybołówstwa, gł. na jez. Niasa.
Turystyka. Turystyka w Malawi ma duże znaczenie; w 2005 kraj odwiedziło 421 tys. turystów zagr., wpływy — 43 mln dol. USA.
Transport i łączność. W transporcie gł. rolę odgrywa wąskotorowa linia kol. z Zambii przez południową część Malawi do Mozambiku (dł. w granicach Malawi 797 km); zamknięcie linii w Mozambiku spowodowało konieczność tranzytu towarów linią kol. przez RPA lub szlakiem drogowym przez Tanzanię. Łączna dł. dróg wynosi 28,4 tys. km, z czego 19% ma nawierzchnię ulepszoną. W północnej części kraju ważną rolę odgrywa żegluga na jez. Niasa. Zarejestrowanych jest 103 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 221 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 460 mln dol. USA (2005), importu 1,0 mld dol. USA; w eksporcie dominują tytoń, herbata, cukier, bawełna, kawa, drewno; import żywności, produktów naft., środków transportu; handel gł. z RPA, USA, Mozambikiem, Niemcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia