Malawi. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Malawi. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1994 Malawi jest republiką, z prezydentem, wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenie Narodowego), liczącego 193 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd mianowany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia