Malajowie
 
Encyklopedia PWN
Malajowie,
zróżnicowana grupa etniczna mieszkająca w kilku państwach południowo-wschodniej Azji — Indonezji (ok. 17 mln, 2001), Malezji, gdzie stanowią podstawową ludność (ok. 13 mln, 1999), Tajlandii (ok. 2,2 mln, 1999), Singapurze (ok. 450 tys., 1999), Brunei (ok. 216 tys., 1999);
język malajski; Malajowie pozostawali pod silnym wpływem kultury ind. i wyznawali hinduizm, lecz od XIV w. stopniowo zaczęli przyjmować islam, zachowując jednak niektóre elementy hinduizmu oraz dawnych wierzeń animistycznych; odegrali ważną rolę w rozwoju regionu dzięki aktywności handl., umiejętnościom szkutniczym i znajomości morza; dawne tradycje ma rzemiosło (jubilerstwo, tkactwo, barwienie batików); bogaty folklor, m.in. liryczne czterowiersze, zw. pantunami, teatr cieni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia