Madziarzy
 
Encyklopedia PWN
Madziarzy,
lud ugrofiński, pierwotnie prawdopodobnie zamieszkujący tereny między Jez. Aralskim a Uralem;
źródła pisane wspominają M. w 1. poł. IX w.; przebywali oni wówczas na stepach po obu brzegach górnego Donu (tzw. Lewedia); po napadzie na Lewedię Pieczyngów, M. zajęli obszary między Dniestrem, Prutem i Seretem, gdzie utworzyli związek 7 plemion z wodzem plemienia Megyer — Arpadem na czele; odtąd nazwa Megyer objęła wszystkie plemiona; M. wypierani przez Pieczyngów do 901 zajęli terytorium obecnych Węgier, gdzie utworzyli silne państwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia