Łukasza Ewangelia
 
Encyklopedia PWN
Łukasza Ewangelia, Ewangelia według św. Łukasza,
trzecia Ewangelia kanoniczna.
Przedstawia kolejno: okoliczności narodzin Jezusa (Ewangelie dzieciństwa), jego działalność i nauczanie w Galilei, w drodze do Jerozolimy i podczas ostatnich dni w Jerozolimie, mękę, zmartwychwstanie i chrystofanie; wydarzenia te są ukazane jako decydujące dla historii zbawienia; E.Ł. powstała zapewne między 70 r. a 100 n.e. (aluzje do upadku Jerozolimy w 70 r. wskazują na jej powstanie po 70 r.) w Antiochii lub innym mieście wschodniej części cesarstwa rzym.; wraz z blisko spokrewnionymi Ewangelią Mateusza i Ewangelią Marka tworzy grupę Ewangelii synoptycznych; jej dalszy ciąg stanowią Dzieje Apostolskie, napisane niewątpliwie przez tego samego autora co E.Ł., którym wg tradycji chrześc. jest Łukasz, uczeń św. Pawła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia