Ludwik XIII
 
Encyklopedia PWN
w początkowym okresie ulegał wpływom matki, Marii Medycejskiej (która za jego małoletniości sprawowała do 1617 regencję), a następnie — kard. A.J. Richelieu (jako pierwszy minister od 1624 faktycznie rządził Francją); za panowania Ludwika XIII nastąpiło umocnienie absolutyzmu we Francji i podporządkowanie władzy król. stronnictwom hugenotów i katolików; dzięki polityce protekcjonizmu ekon. rozwój handlu i żeglugi; w polityce zagr. zaostrzenie konfliktu fr.-hiszp., wiążącego się z walką o hegemonię w Europie (od 1635 udział Francji w wojnie trzydziestoletniej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia