Anna Austriaczka
 
Encyklopedia PWN
zaniedbywana przez męża i odsunięta od polityki ze względu na prohabsburskie sympatie, prowadziła intrygi dworskie, skierowane gł. przeciwko wszechwładnemu ministrowi, kardynałowi A.J. Richelieu; po śmierci króla, 1643–61 regentka za małoletności Ludwika XIV; jej doradcą i pierwszym ministrem był kardynał J. Mazarin, sprawujący faktyczną władzę i umacniający rządy absolutne we Francji (co doprowadziło do powstania 1648 frondy, stłumionej 1653 przez wojska król.); po 1661 odsunęła się od życia politycznego. Postać A.A. i miłość do niej ks. Buckinghama zostały opisane w powieści A. Dumasa Trzej muszkieterowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia