Lotaryńska, Wyżyna
 
Encyklopedia PWN
Lotaryńska, Wyżyna, Plateau Lorrain,
obszar wyżynny w północno-wschodniej Francji (północne krańce w Belgii, Luksemburgu i Niemczech);
wys. 250–350 m; zbud. gł. z jurajskich skał osadowych; odwadniana przez Mozę, Mozelę, Saonę; bogate złoża rud żelaza; gł. m.: Nancy, Metz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia