Litwa
 
Litwa
I tysiąclecie n.e.
zasiedlenie Litwy przez Bałtów
2. połowa XII w.–pocz. XIII w.
wyprawy łupieskie
od XIII w.
ataki wojsk zakonów rycerskich i ekspansja na Ruś
1253
koronacja Mendoga
1315–41
panowanie Giedymina
1385
unia w Krewie
1399
klęska pod Worskłą
1409–11
wielka wojna z zakonem krzyżackim
1 VII 1569
unia lubelska
2. poł. XVII w.
walki ze Szwecją i Rosją
1772, 1793, 1795
rozbiory Rzeczpospolitej
wiosna–VII 1831 i od II 1863
udział w powstaniu listopadowym i styczniowym
1915
zajęcie Litwy przez wojska niemieckie
16 II 1918
proklamacja niepodległości
X 1920
zajęcie Wileńszczyzny przez Lucjana Żeligowskiego
17 XII 1926
prawicowy zamach stanu
3 VIII 1940
włączenie Litwy w skład ZSRR
11 III 1990
deklaracja o przywróceniu niepodległości
2004
przyjęcie do NATO i UE
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia