Limanowski Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Limanowski Mieczysław, ur. 6 I 1876, Lwów, zm. 25 I 1948, Toruń,
syn Bolesława, geolog, reżyser teatralny;
1927–39 profesor uniwersytetu w Wilnie, od 1945 — w Toruniu; badacz tektoniki Karpat; zmodyfikował poglądy M. Lugeona na budowę Tatr i Pienin oraz rozszerzył na całe Karpaty koncepcję budowy płaszczowinowej (Rzut oka na architekturę Karpat 1905); badał też utwory czwartorzędu w Polsce, tektonikę G. Dynarskich i Sycylii. Jeden z reformatorów teatru pol., współtwórca i współkier. (z J. Osterwą) 1919–27 teatru Reduta w Warszawie i Wilnie, następnie (do 1939) współpracownik tego zespołu; pedagog Inst. Reduty; korespondencja z Osterwą Listy (1987), Duchowość i maestria. Recenzje teatralne 1901–40 (1992).
Bibliografia
„Pamiętnik Teatralny” 1990 z. 1/2 (zeszyt monograficzny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia