Libia
 
Libia
od XI/X w. p.n.e.
kolonizacja fenicka
od VIII w. p.n.e.
kolonizacja grecka
od VI w. p.n.e.
pod panowaniem Kartaginy
od I w. p.n.e.
część państwa rzymskiego
od 431 n.e.
w państwie Wandalów
od VI w.
pod panowaniem Bizancjum
642–643
podbój arabski
od XVI w.
pod panowaniem imperium osmańskiego
1711–1835
panowanie dynastii Karamanlı
1911
proklamowanie aneksji Libii przez Włochy
1947
zrzeczenie się praw do Libii przez Włochy
1951
utworzenie niepodległej monarchii federalnej
1956
odkrycie złóż ropy naftowej
1963
Libia państwem jednolitym
1 IX 1969
wojskowy zamach stanu
1971
wprowadzenie systemu jednopartyjnego
1973
tzw. trzecia teoria światowa Mu’ammara al-Kaddafiego
od 1988
liberalizacja polityczna i ekonomiczna
2011
wojna domowa; interwencja wojsk NATO
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia