Leszek Czarny
 
Encyklopedia PWN
1279 objął Małopolskę; jako następca bezpotomnie zmarłego Bolesława V Wstydliwego; popierany przez mieszczaństwo i drobne rycerstwo, stłumił bunty możnowładców małopol. (1282, 1285), dążył do wzmocnienia władzy książęcej; odparł najazdy litew. i tatarskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia