Latgalowie
 
Encyklopedia PWN
Latgalowie, Letgalowie, Łotygoła,
średniow. plemię bałtyjskie, z grupy łot. (Bałtowie);
zamieszkiwali ziemie nad dolną i środkową Dźwiną; mimo podległości wobec władzy kawalerów mieczowych (od pocz. XIII w.) odegrali dużą rolę w etnogenezie Łotyszy; od L. pochodzi nazwa Łotwy (Latvija).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia