Lam Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Lam Andrzej, ur. 26 XII 1929, Grudziądz,
krytyk literacki i historyk literatury;
od 1979 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1962–66 redaktor „Współczesności”, od 1968 współredaktor, 1979–84 redaktor nacz. „Rocznika Literackiego”, 1966–90 — „Miesięcznika Literackiego”; od 1996 czł. TNW; zbiory szkiców lit. (Wyobraźnia ujarzmiona 1967, Pamiętnik krytyczny 1970), studia Polska awangarda poetycka (t. 1–2 1969), Z teorii i praktyki awangardyzmu (1976); antologie poezji współcz. (Kolumbowie i współcześni 1972, Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978 1980); edytor m.in. Pism K. Irzykowskiego (t. 1–11 1976–2001), oprac. i wydał we własnych przekładach Dzieła wszystkie Horacego (1992, wyd. 2. zmien. 1996, pol.-łac. 2019), dzieła literatury niem., m.in. Pieśń o Nibelungach, utwory W. von Eschenbach, minnesingerów, S. Brandta, Anioła Ślązaka, J.W. Goethego (m.in. przekład Fausta prozą), F. Schillera, F. Hölderlina, J. Eichendorffa, E. Mörikego, G. Trakla, G. Heyma, G. Benna i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia