Lagasz
 
Encyklopedia PWN
Lagasz, ob. Tall al-Hiba,
ruiny starożytnego miasta w południowym Iraku, na Nizinie Mezopotamskiej, na północ od An-Nasirijji (obecnie Tall al-Hiba);
w starożytności sumeryjskie miasto-państwo w południowej Mezopotamii; zasiedlone w IV tysiącleciu p.n.e.; w połowie III tysiąclecia, za panowania Eanatuma i Entemeny, ważny ośrodek polityczny i kulturalny Sumerów; po okresie upadku renesans za rządów Gudei (ok. 2144–2124 p.n.e.), później miasto straciło znaczenie i z czasem upadło; odkopano pozostałości owalnego okręgu świątynnego bogini Inanny, założonego przez Urnansze i rozbudowanego przez Eanatuma, oraz świątynię Ningirsu, opiekuńczego boga Lagasz, z licznymi darami wotywnymi, m.in. rzeźbioną głowicę maczugi kapłana Dudu; wśród znalezisk słynna kamienna stela Urnansze z wyobrażeniem władcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia