Lachy
 
Encyklopedia PWN
Lachy, Lachowie,
nazwa plemienna używana już w XI w., początkowo na Rusi, później też na Litwie, na określenie plemion pol. i nawet ogólniej — zachodniosłowiańskich;
etymologicznie wywodzi się od rdzenia lęd, lęda [‘pole nieuprawne’]; Lenkas w językach litew. i łot., oraz Lengyel w języku węg. oznaczają Polaków — mieszkańców pól; nazwę Lachy w historiografii XIX w. utożsamiano z nazwą Polacy; współcześnie nazwa ta zachowała się w gwarach lud.: górale nazywają Lachami mieszkańców równin, pól (np. Lachy sądeckie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia