Lędzianie
 
Encyklopedia PWN
Lędzianie, Lędzice,
plemię słow. wymieniane w połowie IX w. przez Geografa Bawarskiego (Lendizi) i w połowie X w. przez Konstantyna VII Porfirogenetę;
nazwa pochodzi od wyrazu lędy, oznaczającego krajobraz powstały w wyniku prowadzenia gospodarki wypaleniskowej; ich siedziby są przedmiotem sporu nauk.; wg K. Tymienieckiego L. to dawna nazwa Polan, wg H. Łowmiańskiego — odrębne plemię osiadłe w Sandomierskiem; L. lokalizowano również na terenie Grodów Czerwieńskich; waga tego sporu wynika stąd, że od L. pochodzą zapewne nazwy Polaków u Rusinów, Litwinów i Węgrów (Lachy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia