„Kwartalnik Historyczny”
 
Encyklopedia PWN
„Kwartalnik Historyczny”,
czasopismo ogólnohistoryczne,
zał. 1887 we Lwowie przez K. Liskego, od 1946 wyd. w Krakowie, od 1950 w Warszawie; do 1953 organ Pol. Tow. Hist., następnie Inst. Historii PAN; 1929–33 wychodził z dodatkiem „Wiadomości Historyczne”, a 1933–38 — „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”; publikuje artykuły z historii pol. i powszechnej, polemiki, recenzje, sprawozdania nauk.; redaktorzy m.in.: O. Balzer, A. Semkowicz, F. Papée, S. Zakrzewski, L. Finkiel, T.E. Modelski, J. Dąbrowski, R. Grodecki, H. Mościcki, S. Arnold, B. Leśnodorski, T. Jędruszczak, J. Michalski, W. Kriegseisen, od 2010 R. Michałowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia