Kresilas
 
Encyklopedia PWN
Kresilas, daty życia nieznane,
gr. rzeźbiarz pochodzący z Kydonii na Krecie, działający w 2. poł. V w. p.n.e., gł. w Atenach;
autor brązowego posągu Peryklesa jako stratega z ok. 440 (ustawionego na Akropolu ateńskim), którego głowa w hełmie korynckim jest znana z kopii rzym. (m.in. w British Museum); Kresilas brał udział ok. 440–430 w konkursie na rzeźbę Amazonki dla świątyni Artemidy w Efezie (znana z marmurowej kopii rzym. Amazonka berlińska).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia