Koźminek
 
Encyklopedia PWN
Koźminek,
miasto w województwtwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, na południowo-zachodnim skraju Wysoczyzny Tureckiej, nad Swędrnią (prawy dopływ Prosny);
Założony na szlaku handlowym z Kalisza do Uniejowa; prawa miejskie przed 1369; w XVI w. duży ośrodek rzemieślniczy i handlowy; ośrodek reformacji (szkoła braci czeskich, drukarnia); 1555 w Koźminku synod, na którym bracia czescy zawarli krótkotrwałą unię z kalwinami; od początku XVII w. upadek miasta; 1770 osiedlili się tu sukiennicy, 1815 powstały zakłady bawełniarskie; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim; 1870 utrata praw miejskich; w czasie okupacji niemieckiej1940–42 getto (ok. 2,5 tysiąca osób, ok. 1 tysiąca zginęło w ośrodku zagłady w Chełmnie, pozostali wywiezieni do getta w Łodzi). Prawa miejskie ponownie od 2021.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia