Kościół Wyznający
 
Encyklopedia PWN
Kościół Wyznający, Bekennende Kirche,
antyhitlerowski ruch niem. protestantów 1934–45;
powstał w opozycji do oficjalnego Kościoła tzw. Niem. Chrześcijan, uznawanego i popieranego przez władze niem.; 1934 na pierwszym synodzie uchwalił tzw. Barmeńską deklarację teologiczną, określającą rolę i zadania Kościoła w czasach polit. i moralnego kryzysu; działalność członków Kościoła Wyznającego spotkała się z ostrymi represjami ze strony władz; gł. przedstawicielami Kościoła Wyznającego byli: M. Niemöller, K. Barth i D. Bonhoffer; po zakończeniu II wojny światowej Kościół Wyznający przesłał Świat. Radzie Kościołów tzw. Deklarację winy za zbrodnie hitl. popełnione przez Niemców w okresie III Rzeszy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia