Konrad I Mazowiecki
 
Encyklopedia PWN
1202 podzielił się ojcowizną z bratem Leszkiem Białym, obejmując Mazowsze i Kujawy; dążył do opanowania Prus i popierał tam cysterską akcję misyjną; 1222 nadał bpowi Chrystianowi liczne dobra w ziemi chełmińskiej; 1222 i 1223 uczestniczył w wyprawach odwetowych przeciw Prusom; 1226 osadził w ziemi chełmińskiej Krzyżaków, a 1228 poczynił nadania dla zakonu dobrzyńskiego; po śmierci brata, Leszka Białego (1227), czynił starania o opanowanie księstwa krakowskiego (od którego oderwał Sieradz i Łęczycę) — walczył z Władysławem III Laskonogim, Henrykiem I Brodatym, a następnie z bratankiem, Bolesławem V Wstydliwym; 1243 pokonany przez Bolesława pod Suchodołem, został wyparty z Małopolski; utrzymywał przyjazne stosunki z Rusią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia