Kongresy Nauki Polskiej I–III
 
Encyklopedia PWN
Kongresy Nauki Polskiej I–III,
ogólnopol. zjazdy nauk.: K.N.P. I obradował 29 VI–2 VII 1951, w Warszawie;
zajmował się analizą i oceną stanu nauki pol. po II wojnie świat. oraz wypracowaniem nowych form organizacji nauki w Polsce — podjęto decyzję o powołaniu Polskiej Akademii Nauk; w obradach wzięło udział ok. 1800 osób; K.N.P. II obradował 26–29 VI 1973 — Roku Nauki Pol., w Warszawie; przedmiotem obrad była analiza stanu i dorobku nauki pol. 1952–73 na tle świat. nauki oraz wytyczenie podstawowych kierunków dalszego jej rozwoju w Polsce; w obradach wzięło udział ok. 2000 osób; K.N.P. III obradował 7–10 III 1986, w Warszawie; dokonano analizy stanu i dorobku nauki pol. po II Kongresie: uznano, że nie została zrealizowana większość postulatów II Kongresu, a stan nauki nie jest zadowalający, czego przyczyn upatrywano w regresie gosp. kraju 1975–85 i napięciach społ. lat 80.; Kongres określił potrzeby, zadania i perspektywy rozwoju poszczególnych dyscyplin do końca XX w. oraz postulował wzrost nakładów na naukę i postęp nauk.-techn.; w obradach wzięło udział ok. 2000 osób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia